W-Net s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.03.2019 pre W-Net s.r.o. - stiahnúť.

Cenník služieb - stiahnúť.

Cenník doplnkových služieb od 1.5.2021 tu

Cenník k IPTV tu

Cenník VoIP platný od 1.2.2020- stiahnúť.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tu

GDPR

Regiomax MAG250 Manuál k IPTV tu

Technická špecifikácia TV tu

Všeobecné podmienky IPFON tu

Všeobecné podmienky k službe retransmisie Regio TV tu

Všeobecné podmienky k službe retransmisie Filleck TV do 28.02.2021 tu

Technická špecifikácia - sťiahnúť.

Všeobecné obchodné podmienky pre koncové zariadenie tu

Informácia o záruke tu

Regiotel Medveš s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.03.2019 pre Regiotel Medveš s.r.o.- stiahnúť.

Cenník služieb stiahnúť.

Cenník doplnkových služieb od 1.5.2021 tu

Cenník k IPTV tu

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tu

GDPR

Technická špecifikácia - sťiahnúť.

Regiotel Hajnáčka s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.03.2019 pre Regiotel Hajnáčka s.r.o.- stiahnúť.

Cenník služieb stiahnúť.

Cenník doplnkových služieb od 1.5.2021 tu

Cenník k IPTV tu

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tu

GDPR

Technická špecifikácia - sťiahnúť.